Medewerkers

J.P.N. Bet

J.P.N. Bet
Huisarts

J.P.N Bet, huisarts is aanwezig op maandag, dinsdagmiddag, woensdagmiddag en donderdag op locatie de Grachtweg, op dinsdagochtend en woensdagochtend heeft hij inloopspreekuur in de Meerkoet te Lisserbroek.

Wanneer dokter Bet afwezig is worden de spreekuren waargenomen door onze vaste huisartsen en/of waarnemers.

E.C. van Dijk- Scheffers

E.C. van Dijk- Scheffers
Huisarts

E.C. van Dijk - Scheffers, huisarts is op dinsdag en donderdag en vrijdag aanwezig op locatie Grachtweg

Wanneer dokter van Dijk afwezig is worden haar spreekuren waargenomen worden door onze vaste huisartsen en/of waarnemers.

Simone Hogendoorn

Simone Hogendoorn
Huisarts

Dr. Hogendoorn is aanwezig op maandag, dinsdagochtend, woensdag, vrijdagochtend.

Renske ten Kate

Renske ten Kate
Huisarts in Opleiding

Renske is werkzaam op Maandag, Dinsdag en Vrijdag

Nathalie Heijkoop

Nathalie Heijkoop
Praktijkondersteuner - GGZ

Niets is mooier dan iemand weer helemaal zien opbloeien na een periode waarin hij/zij met zichzelf in de knoop lag.
In mijn functie als POH GGZ wordt ik in de gelegenheid gesteld om jou daarbij te helpen. Samen met jou ga ik op zoek naar waar die knoop uit bestaat en hoe we van daaruit verder kunnen gaan. Vaak is het een combinatie van ervaringen uit het verleden, onze plek in het heden en onze verwachtingen van de toekomst waardoor wij verstrikt raken in een ingewikkeld web.
Wanneer wij beter zicht hebben op waar die knoop uit bestaat, kunnen we ook gerichtere hulp zoeken. Zo kan ik je vanaf dat moment de weg wijzen in het complexe zorgstelsel of we gaan samen de knoop ontrafelen. In dat laatste geval zal ik je begeleiden en ondersteunen vanuit de positieve psychologie, waarbij we op zoek gaan naar jouw authentieke zelf, jouw krachten en jouw kwaliteiten. Die zetten we in bij de ontknoping en zo maken we ruimte voor nieuwe mogelijkheden.

Ik ben werkzaam op woensdag in Lisse en op donderdag in de Meerkoet te Lisserbroek

Hanneke Kortekaas

Hanneke Kortekaas
Praktijkondersteunster

Hanneke is aanwezig op maandag, woensdag, donderdag en vrijdag op locatie Grachtweg

Het doel van onze praktijkondersteuning is een betere kwaliteit van de medisch inhoudelijke zorg voor en de begeleiding van chronische patiënten en verlichting van de werk- en managementdruk van de huisartsen. De praktijkondersteuner is hier speciaal voor opgeleid.

De meest voorkomende werkzaamheden van de praktijkondersteuner zijn:

 * SPREEKUUR VOOR PATIENTEN MET DIABETES MELLITUS TYPE 2 (suikerziekte)

 • - Begeleiding van mensen met Diabetes Mellitus type 2
 • - Voorlichting en educatie met betrekking tot Diabetes Mellitus type 1 en 2
 • - Driemaandelijkse controle
 • - Gedeeltelijke jaarcontrole, waaronder de voetcontrole
 • - Zonodig doorverwijzen naar oogarts, diëtist en/of specialist of overleg met een diabetesverpleegkundige of internist.

* BEGELEIDING VAN STOPPEN MET ROKEN

* HUISBEZOEK BIJ OUDEREN EN LANGDURIG ZIEKEN

 • Op verzoek van de huisarts worden ouderen bezocht. Bijvoorbeeld omdat iemand net uit het ziekenhuis is ontslagenof omdat iemand chronisch ziek is.

* AFSPRAAK MAKEN:

 • Afspraken voor het spreekuur van de praktijkondersteuner worden gemaakt door de praktijkassistente of door de praktijkondersteuner zelf.
Elise de Jong

Elise de Jong
Praktijkondersteuner CVRM/COPD/ASTMA

Elise de Jong is aanwezig op dinsdag en woensdag

Het doel van onze praktijkondersteuning is een betere kwaliteit van de medisch inhoudelijke zorg voor en de begeleiding van chronische patiënten. De praktijkondersteuner is hier speciaal voor opgeleid.

De meest voorkomende werkzaamheden van de praktijkondersteuner zijn:

* SPREEKUUR VOOR ASTMA EN COPD PATIËNTEN;

 • - Begeleiding, voorlichting en educatie van mensen met Astma-COPD
 • - Peakflow meten, longfunctie testen
 • - Instructie inhalatietechniek
 • - Zonodig doorverwijzing of overleg met een longverpleegkundige of longarts.

 

* SPREEKUUR VOOR PATIENTEN MET HYPERTENSIE (hoge bloeddruk) EN HYPERCHOLESTEROLAEMIE (te hoog      cholesterol)

 • - Driemaandelijkse controle
 • - Jaarcontrole
 • - 24 - uurs bloeddrukmetingen
 • - Voorlichting en educatie met betrekking tot hypertensie en hypercholesterolaemie
 • - zonodig doorverwijzing naar diëtist e.a.

 

* AFSPRAAK MAKEN:

 • Afspraken voor het spreekuur van de praktijkondersteuner worden gemaakt door de praktijkassistente  of door de praktijkondersteuner zelf.
 • Heeft u een oproep ontvangen voor een longfunctie, deze kunt u maken via het kopje online afspraak maken
Wendy Holverda

Wendy Holverda
Praktijkassistente

Wendy is aanwezig op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag.

De assistentes zorgen voor een goede organisatie van de praktijk. De assistentes hebben de opleiding tot doktersassistente gevolgd, waarbij zij geschoold zijn in het geven van adviezen en het verrichten van medische handelingen. Daarnaast volgen zij regelmatig bij- en nascholing.

Ze hebben net als de arsten een beroepsgeheim. Vaak zullen zij u vragen stellen om vast te stellen welke actie ondernomen moet worden. Assistentes en huisartsen hebben regelmatig overleg.

De assistentes verrichten een aantal medische handelingen, waar soms ook aparte kosten aan verbonden zijn.

U kunt bij de assistente terecht voor:

* herhaalrecepten

* bloeddruk controle

* aanstippen van wratten

* verbinden van wonden

* oren uitspuiten

* hechtingen verwijderen

* urineonderzoek

* bloedsuiker controle

* vaccinaties

* gehoortesten

* ECG, op indicatie van de huisarts

* vaatonderzoek, op indicatie van de huisarts

* Financiele administratie

De assistentes werken voor de medisch handelingen ook op afspraak.

Tevens begeleiden de assistentes regelmatig stagiaires om zo hun kennis over te dragen op de toekomstige doktersassistenten.

 

Diane van der Gugten

Diane van der Gugten
Praktijkassistente

Diane is aanwezig op maandag, dinsdagochtend,  woensdag en vrijdag.

De assistentes zorgen voor een goede organisatie van de praktijk. De assistentes hebben de opleiding tot doktersassistente gevolgd, waarbij zij geschoold zijn in het geven van adviezen en het verrichten van medische handelingen. Daarnaast volgen zij regelmatig bij- en nascholing. Ze hebben net als de artsen een beroepsgeheim. Zij zullen u vragen stellen om vast te stellen welke actie moet worden ondernomen. Assistentes en huisartsen hebben regelmatig overleg.

De assistentes verrichten een aantal medische handelingen, waar soms ook aparte kosten aan verbonden zijn.

U kunt bij de assistente terecht voor:

* herhaalrecepten

* bloeddruk controle

* aanstippen van wratten

* verbinden van wonden

* oren uitspuiten

* hechtingen verwijderen

* urineonderzoek

* bloedsuiker controle

* vaccinaties

* gehoortesten

* ECG, op indicatie van de huisarts

* vaatonderzoek, op indicatie van de huisarts

* uitstrijkje in het kader van het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker

De assistentes werken voor de medisch handelingen ook op afspraak.

Tevens begeleiden de assistentes regelmatig stagiaires om zo hun kennis over te dragen op de toekomstige doktersassistenten.

Astrid v.d. Aardweg

Astrid v.d. Aardweg
Baliemedewerkster

Astrid is aanwezig op dinsdag, woensdag- en donderdagochtend.

u kunt bij haar terecht voor het maken van afspraken en andere administratieve zaken.

 

 

Co-assistenten

Co-assistenten
Semi arts

De huisartsen begeleiden regelmatig co-assistenten. Per jaar zijn dit er drie tot vier. Het zijn geneeskunde studenten uit Leiden of Amsterdam die aan het einde van hun artsenopleiding moeten kennismaken met het huisartsenvak. Zij kijken niet alleen mee bij de consulten van de huisartsen, maar doen ook een aantal consulten zelfstandig. Deze consulten worden altijd besproken met de huisarts en samen wordt het spreekuurcontact met de patiënt afgerond.