Afspraken maken

 (24/7) AFSPRAAK MAKEN? GRAAG ONLINE

INLOOPSPREEKUUR

 U kunt op dinsdag- en woensdagochtend tussen 07.45 -09.15 uur ZONDER AFSPRAAK terecht op het inloopspreekuur in

 DE MEERKOET, Krabbescheerstraat1 te Lisserbroek. 

Houdt u rekening met enige wachttijd.

 

SPREEKUUR OP AFSPRAAK

Voor het spreekuur van de huisarts, de praktijkondersteuner en de praktijkassistente dinet u altijd vooraf een afspraak te maken. Dit kan zeer eenvoudig (24/7) ONLINE.

BELLEN kan natuurlijk ook, bij voorkeur tussen 08.00 en 10.00 uur 

0252 413 996

Bij het maken van een afspraak zal de assistente meestal vragen naar de reden van uw komst. Ze doet dit om zo goed mogelijk een inschatting te maken van de urgentie van uw klachten en om u een afpraak te geven op het juiste spreekuur.

De praktijkassistente is (net als de huisarts) verplicht om vertrouwelijk met uw informatie om te gaan. U kunt altijd aangeven dat de reden van uw komst privé is.

DUBBELE AFSPRAAK

Heeft u meerdere klachten of vragen? Geef het aan bij het maken van de afspraak dan kunnen  we er rekening mee houden in onze agenda.

 

Vrijdagochtend

Op vrijdag is de praktijk geopend van 8 uur tot 14.30.

Op vrijdag kunt u gebruik maken van het afsprakenspreekuur van 08.00 uur - 09.30 uur in de praktijk aan de Grachtweg.

Dit spreekuur wordt vaak pas op de vrijdag ingepland met klachten die niet tot na het weekend kunnen wachten.

De  assistente zal zonodig met de huisarts overleggen of maakt een terugbel-afpraak voor u. 

Wij rekenen op uw begrip en medewerking.